Paczki dostarczają kurierzy:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Ochrona danych
Podczas używania naszego serwisu możesz zostać zapytany o informacje osobiste. Odpowiedź na te pytania jest dobrowolna. Dane osobowe przekazane do nas będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Prawa autorskie

© Prawa autorsie MARINE ONLINE STORE. Wszystkie prawa zastrzeżone. Taksty, obrazki, wykresy i ich rozmieszczenie na stronie internetowej MARINE ONLINE SORE są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowrzechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że nasza strona internetowa może zawierać obrazy, które są przedmiotem praw autorskich osób trzecich.

Gwarancje, Odpowiedzialność

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane "tak jak są" bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym (ale nie tylko) wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw osób trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za prawidłowe, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku MARINE ONLINE STORE nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

MARINE ONLINE STORE nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie, a zatem rezygnuje z odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do innych stron internetowych.Dane sprzedawcy:
MARINE ONLINE STORE Agata Jankowska,
ul. Michałowskiego 18, 64-920 Piła
NIP: PL7642247237 REGON: 300631961
Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce w CEIDG pod numerem NIP.
Operator strony: MARINE ONLINE STORE Agata Jankowska,
ul. Michałowskiego 18, 64-920 Piła
NIP: PL7642247237 REGON: 300631961
Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce w CEIDG pod numerem NIP.
Adres do doręczeń: MARINE ONLINE STORE, ul. Michałowskiego 18, 64-920 Piła
Dostawca / Hosting: Serveradmin.pl Sp. z o.o. sp.k.
35 – 506 Rzeszów, ul. Krakowska 66,
NIP: 517-036-33-88, REGON: 180997479, KRS 0000645054.
Dane kontaktowe do administratora strony: Agata Jankowska, tel. 695 600 555, silver.dimi@gmail.com
Warunki handlowe: określone w regulaminie sklepu
LINKInformacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.